Systems Engineering

Systems Engineering (SE): de werkwijze op hoofdlijnen

SE is een integrale werkwijze die helpt bij het reduceren van de complexiteit van projecten. Voor wie de basis van SE tot zich willen nemen, zetten we hier wat essenties van SE op een rij.

 

Meer over SE binnen de GWW-sector lees je in de Leidraad SE in de GWW-sector versie 3:

Leidraad voor Systems Engineering in de GWW-sector, versie 3 ‘De samenhang centraal’:
Leidraad.pdf

Guidelines Systems Engineering within the civil engineering sector, version 3 ‘It’s all about Cohesion’:
Leidraad en.pfd

Enkele websites waar meer informatie is te vinden over Systems Engineering:

  • www.incose.nl  Website van de organisatie die de toepassing van SE in Nederland bevordert.
  • www.crow.nl/systemsengineering  Bevat informatie over SE en specificeren. CROW richt zich met name op de decentrale overheden.
  • www.sebokwiki.org  De Wikipedia-omgeving van de Systems Engineering Body of Knowledge.
  • www.leidraadse.nl  De website van het 4-partijenoverleg. Hier publiceren de 6 betrokken partijen, Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers en Uneto-VNI, relevante publicaties en best practices.
Share Button