Systems Engineering, more like art than like science

Gepubliceerd op 13 april 2015

Een ogenschijnlijk ongebruikelijke uitspraak van een president van de beroepsvereniging van Systems Engineers; in veel ogen is Systems Engineering vooral een technische discipline. Toch breekt David Long, internationaal president van de beroepsvereniging voor Systems Engineering (INCOSE), een lans voor een holistische kijk op het vakgebied.

David Long gaf zijn visie op Systems Engineering (SE) in een speciale bijeenkomst met de Stuurgroep 4P, op maandag 13 april 2015 in Utrecht. David is net over de helft van zijn tweejarige termijn als president van de beroepsvereniging. Hij heeft een achtergrond in de ‘harde kant’ van SE; in het dagelijks leven is hij directeur van een bedrijf dat Model Based Systems Engineering oplossingen aanbiedt aan de Amerikaanse luchtvaart- en defensie-industrie. Als president van INCOSE ziet hij vooral het belang van de ‘zachte kant’. De SE-Boost was aanwezig om een presentatie te geven over dit initiatief in de GWW-sector.

Langs lijnen van cultuur
David: ‘De overeenkomsten die ik wereldwijd zie, zijn niet langs de lijnen van inhoud en techniek, maar meer langs de lijnen van cultuur. Een traject als SE-Boost spreekt mij bijzonder aan, omdat het prikkelt en bruist. Het is een zeer volwassen uitwerking in de breedte en ambitie. Dit soort energie voel ik ook in Israël; daar is een jonge generatie SE’ers aan de weg aan het timmeren’. Op een ander vlak ziet David Long overeenkomsten met Australië; Australië heeft minder financiële buffers dan Amerika en kan zich minder missers veroorloven. In Australië heeft de overheid een verregaand partnership met het bedrijfsleven ontwikkeld. In de contracten geeft men niet alleen de eisen mee, maar ook het ontwerp dat bij die eisen hoort. Die openheid ligt in de ogen van David in het verlengde van het Nederlandse model.

Leiderschap
Een belangrijk punt dat David Long wil maken, is leiderschap. Leiderschap is een belangrijke vaardigheid; daar moet meer aandacht voor komen. Leiderschap is oplossingen dichterbij brengen, waar inhoudelijk nog niet voor 100% overeenstemming over is, zoals verificatie en validatie. Leiderschap is ook de implementatie van SE binnen bijvoorbeeld een klein bedrijf bevorderen en leiderschap is ook gezamenlijk in de sector een stap durven zetten. Ziehier een parallel met de driedeling in de Leidraad SE: de sector, het bedrijf en het project.
In korte tijd is een aantal onderwerpen aangestipt en kregen we complimenten en concrete tips. Met nogmaals het pleidooi van David Long om Systems Engineering niet te positioneren als een louter technische discipline, maar meer holistisch, net als kunst. Dan is het ook leuker om te doen.

se-more-like-art-then-sience

V.l.n.r.: Paul Schreinemakers (technical Director INCOSE), Patricia de Greef (president-elect INCOSE NL), Hans Bruinsma (4P NL-ingenieurs), Jan Visser (4P Bouwend Nederland), Ron Beem (4P Rijkswaterstaat), Miranda van Ark (4P projectleider SE-Boost), David Long (president INCOSE), Dick Terleth (president INCOSE NL), Jeroen Meijs (4P Vereniging van waterbouwers)

Share Button

Commententaren zijn gesloten.