SE-implementatie

Van papier naar praktijk
Goed SE toepassen vraagt om organisatiebrede implementatie. SE raakt immers de primaire processen. SE van papier naar praktijk brengen is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor veel organisaties is dit een uitdaging die langere tijd aandacht vraagt. Op dit deel van de site vind je tips bij de implementatie van SE en bij het inzetten op competenties op het vlak van Houding en Gedrag.

De do’s bij organisatiebrede implementatie van SE

Wat wél werkt bij de invoering van SE. Weet wat werkt & voorkom valkuilen!

Aandacht voor de juiste competenties

Een artikel over vergelijkbare uitdagingen implementatie SE en Kwaliteitsmanagement in Sigma: SIGMA201602_Van-Ark

 

Share Button