Boeiende SE-discussies op middag NLingenieurs

Gepubliceerd op 30 mei 2016

Verificatie en Validatie niet langer een paar!

Donderdag 27 mei bezocht een delegatie van de SE-Boost een bijeenkomst van NLingenieurs.Met zo’n zeventig aanwezigen mag gesproken worden van een mooie opkomst. De directeur van NLingenieurs Jacolien Eijer-de Jong besteedde tijdens haar welkomstwoord aandacht aan SE en de relevantie van de SE-Boost. Ze schetste ook de uitdagingen waar de sector momenteel voor staat, waaronder het laten aansluiten van de talen van techniek en organisatie en het meenemen van de ‘non-believers’ door de ‘believers’.

Een korte intro van een SE-Booster schetste de activiteiten van de groep. Ook werden aanwezigen opgeroepen zich aan te melden voor de SE-radar op deze site. Iets waaraan door verschillende aanwezigen inmiddels gehoor is gegeven. Tijdens het interactieve deel van de middag nam de Boost twee tafels voor zijn rekening. ‘Welke belemmeringen ondervinden jullie met V&V of SE in het algemeen?’ & ‘Welke ideeën heb je om deze weg te nemen?’ waren daarbij de hoofdvragen. Dit leverde leuke discussies op. De uitkomst van deze bijeenkomsten wordt binnenkort gedeeld via deze site en met NLingenieurs.

Validatie
Interessant in de discussie was dat veel gesprekken gingen over validatie. Hoe is validatie objectiever en inzichtelijker te maken? Hoe besteed je er tijdens het hele traject aandacht aan? Hoe neem je uitvoerende partijen bijtijds mee in de validatie. Duidelijk was dat verificatie en validatie inmiddels voor alle partijen twee verschillende onderwerpen zijn. De vragen en uitdagingen die leven, maken dat er binnenkort op de SE-Boost site een artikel komt met tips rondom validatie. We kondigen dit ook aan met een nieuws-item. Wil je een seintje als het artikel verschijnt? Stuur ons een berichtje op info@se-boost.nl.

Share Button

Commententaren zijn gesloten.