Ontwikkelen alternatieven voor het vinden van de juiste oplossing

Om tot een optimale oplossing voor het gestelde probleem te komen, worden verschillende alternatieven ontwikkeld. Belangrijk bij het ontwikkelen van deze alternatieven zijn een heldere, eenduidige probleemdefinitie en zo weinig mogelijk randvoorwaarden aan de oplossing. Technieken om alternatieven te identificeren zijn onder meer: een brainstormsessie, ontwerpateliers, de inzet van Value Engineering (VE) en een morfologische analyse. Soms worden uit gewoonte of omwille van de efficiƫntie eisen uit vorige projecten in de specificatie opgenomen. Hierdoor kunnen (naast tegenstrijdigheden) onnodige extra ontwerprandvoorwaarden worden opgenomen, waardoor (ongewenst) goede oplossingen worden uitgesloten. Wees hierop dus altijd alert.

Share Button
Terug naar vorige pagina