Verificatie en validatie in de uitvoering

Tijdens de integratie van het systeem bij de uitvoering, keurt men of het systeem voldoet aan de gestelde eisen. Daarbij wordt getoetst of daadwerkelijk is gebouwd wat is ontworpen. Keuren kan zowel een verificatie- als validatiemethode zijn. In principe worden alle eisen ook in de uitvoeringsfase geverifieerd. Net als tijdens het ontwerp stemt men de gekozen methoden namelijk vooraf af met de belanghebbenden. Het kan zo zijn dat de opdrachtgever een voorkeur heeft voor het uitvoeren van een bepaalde verificatiemethode (keuring), bijvoorbeeld de wijze van uitvoering van een stroefheidsmeting. Deze wordt dan als randvoorwaarde aan de verificatiemethode bij een eis in de contractspecificatie opgenomen. Het kan gebeuren dat eisen gezien het risicoprofiel geen keuring nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het exact inmeten van de posities van bebording. De opdrachtnemer kan dan al vroeg met de opdrachtgever afstemmen dat voor deze eisen geen keuring nodig is. Dit legt deze vervolgens vast in het V&V-managementplan of in de V&V-plannen.

Share Button
Terug naar vorige pagina