Professioneel opdrachtgeverschap

Opdrachtnemers zijn vaak op hun beurt opdrachtgever voor de (onder)aannemers en leveranciers. Deze opdracht – nemers dienen zich op te stellen als professioneel opdrachtgever. Dit betekent dat ze een goed gespecificeerde en gedocumenteerde uitvraag doen en dat ze risicogestuurde audits uitvoeren bij onderaannemers en leveranciers. Dit borgt de kwaliteit van de documenten van deze leveranciers en voorkomt dat achteraf informatie moet worden nagezocht.

Share Button
Terug naar vorige pagina