Kwaliteitssysteem en aantoonbaarheid

Er ligt een grens tussen aantoonbaarheid en vakmanschap. Deze grens verschilt echter van situatie tot situatie en is daarbij afhankelijk van het risicoprofiel van het project of onderdelen ervan. Het moet daarom helder in het V&V-managementplan en de V&V-plannen worden vastgelegd, waar wordt uitgegaan van vakmanschap. Dit moet ook vooraf worden afgestemd met de belanghebbenden. Dit voorkomt discussie achteraf.

Share Button
Terug naar vorige pagina