Belanghebbenden betrekken bij ontwerpkeuzes

Vanaf de start van het ontwerp dienen alle relevante belanghebbenden te worden betrokken bij ontwerpkeuzes, dus ook interne belanghebbenden als de beheers- en onderhoudsorganisatie. Deze organisaties dienen zich zelf ook proactief op te stellen. Belangrijke aspecten om mee te nemen in het ontwerp zijn uitvoerbaarheid, onderhoudbaarheid en de kosten over de hele levenscyclus. Een sterke integratie van ontwerp en uitvoering is nodig om een efficiënte ontwerp- en uitvoeringsplanning te kunnen maken. Samen met de uitvoering kan bepaald worden welke uitvoeringstekeningen als eerste nodig zijn om met de uitvoering te kunnen starten. Zo kan de uitvoering starten, terwijl het ontwerp nog niet volledig klaar is. Het is daarbij belangrijk dat inzicht bestaat in de raakvlakken met dat deel van het ontwerp dat nog niet (volledig) is afgerond. Zo’n goede afstemming tussen ontwerp en uitvoering kan zorgen voor een aanzienlijke optimalisatie in doorlooptijd en geld.

Share Button
Terug naar vorige pagina