Inzicht in achtergrondinformatie

Opdrachtgevers dienen inzicht te geven in de achtergrondinformatie van het contract. Iedere eis is bijvoorbeeld voorzien van een eisinitiator. Daarbij moet ook helder zijn hoe de eis zich ontwikkelde (van originele klanteis, via analyse, systeemeis en ontwerpkeuzes, naar afgeleide eis). Natuurlijk is de contracttekst leidend, maar het is goed als alle partijen de informatie kennen die achter een eistekst schuilgaat.
In eisen kan worden verwezen naar specifieke onderdelen van documenten. Deze documenten kunnen voor het overzicht worden opgesomd en waar mogelijk verstrekt. Als een document niet in een eis (of contracttekst) wordt genoemd, is het bedoeld als achtergrondinformatie.

Share Button
Terug naar vorige pagina