Duidelijk zijn over de oplossingsruimte

De gestelde eisen – waaronder mogelijk een budget – en de gemaakte ontwerpkeuzes bepalen de oplossingsruimte. In sommige aanbestedingen spreekt men daarbij over wel of niet te vervullen wensen. Dan is niet de prijs maar juist het eisenpakket flexibel (plafondprijs).

Enkele aandachtspunten bij het communiceren over de oplossingsruimte:

  • Wees duidelijk over de hardheid van eisen, zorg voor onderscheid tussen eisen en wensen.
  • Geef, indien van toepassing, aan in welke mate individuele wensen meetellen in de beoordeling van de aanbieding.
  • Leg vast waar de eisen vandaan komen.
  • Besteed aandacht aan omgevingsraakvlakken/belang – hebbenden.
  • Geef aan waar wel of juist geen andere oplossing gewenst is.
  • Bespreek samen bij overdracht van informatie hoe de eisen geïnterpreteerd worden.
  • Weet dat oplossingsruimte kansen en risico’s creëert en dus voor verrassingen kan zorgen.
  • Leg de keuzes tijdens het ontwikkelproces vast en check of de gekozen oplossingen passen binnen de oplossingsruimte (verificatie en validatie).
Share Button
Terug naar vorige pagina