Vervanging bij onderhoud

Wanneer tijdens de onderhoudsfase preventief of correctief onderhoud plaatsvindt, zorgt dit voor vervanging van delen of elementen van het systeem. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat deze onderdelen vaak niet door exact hetzelfde onderdeel kunnen worden vervangen. Hierdoor is het nodig dit nieuwe onderdeel ook te toetsen aan de eisen. Deze vervangingen kan men beschouwen als een klein project, waarbij dezelfde processen worden doorlopen als gebruikelijk bij een project. Voor dit system of interest doorloopt men dezelfde SE-stappen zoals in de voorgaande fasen van deze case omschreven (zie de kleine V’s rechts in figuur 18, pag.46).

Share Button
Terug naar vorige pagina