RAMS-analyse

De RAMS-analyse is een belangrijke ontwikkelingsmethodiek die al vanaf de initiatieffase kan en soms moet worden toegepast. De keuzes in de voorgaande fasen zijn daardoor van invloed op de RAMS-aspecten tijdens de onderhoudsfase.
RAMS-analyses brengen de mate van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid in samenhang in kaart. Daarbij worden de mogelijke scenario’s die kunnen leiden tot verminderde prestatie op deze aspecten ook traceerbaar vastgelegd. De informatie uit de RAMS-analyses kan voor deze vier aspecten worden vertaald in RAMS-eisen. Deze eisen verwoorden de prestaties die een infrastructureel netwerk moet leveren.  Met behulp van de resultaten uit verschillende analyses kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt bij het ontwerpen van een systeem. De RAMS-analyse doorloopt de gehele levenscyclus en maakt integraal deel uit van de ontwerpbeslissingen op elk niveau. Meer over RAMS is te vinden in de Leidraad RAMS op www.leidraadse.nl.

Share Button
Terug naar vorige pagina