BIM inzetbaar bij configuratie- en informatiemanagement

Een BIM (Bouwwerk Informatie Model) is een middel om invulling te geven aan zowel configuratiemanagement als informatiemanagement bij SE. Een BIM is een digitale weergave van onder meer de functionele, fysieke en geometrische karakteristieken van een bouwwerk. De kern van het BIM bestaat vaak uit een 3D-model, maar dat is slechts één van de mogelijke weergaven. Het omvat relevante projectdata zoals: eisen, risico’s, raakvlakken, uitgangspunten en documenten, gekoppeld aan de onderkende objecten binnen een bouwwerk. Het BIM is tijdens de levensduur van het bouwwerk een belangrijke referentie en gegevensbron voor alle werkzaamheden van specificatie tot sloop. Het BIM is uitgangspunt voor en ondersteunend bij activiteiten en besluitvorming in de levenscyclus van een bouwwerk. Het toepassen van een BIM dient vanaf dag één goed te worden opgepakt. Een BIM is op alle detailniveaus in te steken en sluit aan bij de behoefte van projecten in alle fasen. Bij de conceptfase is een BIM nuttig om inzicht te geven in de integrale inpassing van het systeem in de omgeving. Het model kan helpen bij het verkrijgen van draagvlak, omdat het voor belanghebbenden de impact inzichtelijker maakt.

Informatieoverdracht
De verschillende partijen kunnen besluiten om één gezamenlijke BIM-database in te richten. In andere gevallen richten de betrokkenen in het bouwproces ieder hun eigen BIM-database (of databases) in. Hierin leggen ze dat deel van het BIM vast dat relevant is voor hun eigen werkprocessen. De informatieoverdracht tussen de partijen in het bouwproces vindt daarbij plaats door het versturen van BIM-containers. Dit zijn informatiepakketten die de onderliggende BIM-databases kunnen uitwisselen. De gevraagde inhoud van een BIM-container ligt vast in een Informatie Levering Specificatie (ILS). Een ILS is een essentieel onderdeel van een contract. De uitwisseling tussen de diverse BIM-databases wordt mogelijk door het afspreken van een gemeenschappelijke taal, de Concepten Bibliotheek voor de Gebouwde Omgeving (CB-NL). Deze wordt momenteel in opdracht van de Bouw Informatie Raad (BIR) ontwikkeld.

Share Button
Terug naar vorige pagina