Werkpakketmanagement

Efficiënt en effectief werken vraagt om opdeling in beheersbare werkpakketten. Dit verdeelt het werk in delen, die elk apart ingepland, begroot of uitbesteed kunnen worden. Elk werkpakket wordt toegewezen aan een verantwoordelijke persoon, discipline of organisatie. Werkpakketten bestaan uit een set gerelateerde activiteiten. Ze zijn daarbij een clustering van activiteiten die samen een logisch geheel vormen op basis van bijvoorbeeld:

  • Het systeemontwerp
  • De geografische indeling
  • De aansturing van een organisatie
  • De processen

WBS
De Work Breakdown Structure (WBS) geeft een structuur voor het managen van een project. De WBS beschrijft alle werkzaamheden die verricht moeten worden om het beoogde projectresultaat te behalen. Het doel van een WBS is het werk verdelen in beheersbare werkpakketten. De indeling van de WBS is afhankelijk van het system of interest van de organisatie en zal dus bij opdrachtgever en opdrachtnemer verschillen. De activiteiten van alle werkpakketten samen zijn het project. Deze moeten als geheel dan ook aansluiten op de projectplanning en begroting.

Een werkpakket bestaat uit een clustering van activiteiten. Een activiteit wordt met name gevormd door een generieke activiteit die is gekoppeld aan een object uit de Systeemdecompositie (SBS). Voorbeelden hiervan zijn: het ontwerpen van een brug, het prefabriceren van betonnen liggers of het testen van installaties. Daarnaast kunnen ook project- en ondersteunende processen een werkpakket vormen. Het indelen naar werkpakketten is in alle fasen relevant. De relevante informatie, zoals risico’s, koppelen we aan het werkpakket. Dit geheel vormt de basis voor de werkpakketbeschrijving.
Een werkpakket bevat een clustering van logisch samenhangende activiteiten. Vandaar dat betalingen in een contractsituatie vaak plaatsvinden op basis van de werkpakketten. Dit hangt echter ook af van de in het contract gehanteerde betaalvorm. Vanuit het oogpunt van beheersbaarheid is het wenselijk de betaling los te zien van de werkpakketten. Dit is bijvoorbeeld van belang als wordt betaald op basis van voortgang.

Share Button
Terug naar vorige pagina