V&V-managementplan: ook voor opdrachtnemers

Het is noodzakelijk dat de opdrachtnemer vastlegt hoe hij de verificatie en validatie aanpakt. Het vastleggen van deze strategie dient al voor gunning te starten. In sommige gevallen is de strategie ook onderdeel van de EMVI-criteria. De aanpak wordt opgenomen in een V&V-managementplan, wat een onderdeel kan zijn van het projectmanagementplan. Het V&V-managementplan legt onder meer vast welke fasen en methoden worden gehanteerd, welke formats gebruikt worden en welke organisatie en middelen hiervoor beschikbaar zijn. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project kan hier ook al een lijst met V&V-methode(n), criteria en fase(n) van aantonen per eis aan worden toegevoegd (V&V-plan). Het is belangrijk hier rekening te houden met al door de opdrachtgever voorgeschreven verificatiemethoden en -criteria. Het V&V-managementplan zorgt dat vooraf overeenstemming bestaat met de opdrachtgever over hoe verificatie en validatie binnen het project plaatsvinden.

Share Button
Terug naar vorige pagina