Verifiëren en Valideren binnen de eigen invloedssfeer

Bij het verifiëren en valideren richten opdrachtnemer en opdrachtgever zich op dat wat binnen de eigen invloedssfeer ligt. Is er al een oplossing gekozen door de opdrachtgever, dan is deze verantwoordelijk voor validatie en verificatie van die oplossing. Dit maakt duidelijk dat al vroeg verificaties en validaties worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat deze verificaties en validaties bekend zijn bij de opdrachtnemer. Hierdoor zijn de verschillende besluiten traceerbaar en aantoonbaar.

Share Button
Terug naar vorige pagina