Omgaan met wijzigingen

Een contractspecificatie omschrijft het gevraagde systeem. Onjuiste of ontbrekende informatie en nieuw opgedane inzichten kunnen aanpassing van deze contractspecificatie noodzakelijk maken. Deze wijzigingen zorgen dan dat eisen in de contractspecificatie worden aangepast of toegevoegd, of juist vervallen. Zowel inzichten van opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen hiertoe leiden. Als wijziging plaatsvindt, kan dit zorgen voor een aanpassing van het ontwerp. Hiervoor wordt een impactanalyse uitgevoerd. Deze geeft aan welke eisen of wijzigingen zijn toegevoegd en toetst de gevolgen hiervan. De analyse geeft ook aan welke documenten daardoor revisie nodig hebben. Het is goed mogelijk dat een wijziging in de eisen, het ontwerp of het gerealiseerde product leidt tot het (opnieuw) uitvoeren van een verificatie en/of validatie.

Afwijkingen
Het kan gebeuren dat de gekozen oplossing van de opdrachtnemer niet voldoet aan de contractspecificatie. Dit is mogelijk bij optimalisaties, of wanneer de contractspecificatie niet uitvoerbaar bleek. Als het een nietherstelbare afwijking betreft, moet de opdrachtnemer met de opdrachtgever een wijziging afstemmen, die leidt tot aanpassing van of het vervallen van de betreffende eis uit de contractspecificatie. Daarnaast wordt de gekozen alternatieve oplossing met de belanghebbenden afgestemd (validatie).

Share Button
Terug naar vorige pagina