Dynamische systemen

De installaties van de beweegbare brug kunnen flinke impact hebben op het totale systeem. Het openen van de brug kan bijvoorbeeld zorgen voor files op de weg. Als, zoals in deze case het geval is, een spoor over de brug loopt, moet samenwerking worden gezocht met de railverkeersleiding. De systemen moeten bij openen en sluiten van de brug samenwerken. Dit vraagt om een gedetailleerde analyse van de scenario’s, goede afstemming met de stakeholders en een gedegen testprotocol.

Share Button
Terug naar vorige pagina