SE geschikt voor alle contractvormen

Contracten vormen overdrachtsmomenten binnen de ontwikkeling van het systeem. SE is toepasbaar bij alle contractvormen, van RAW tot en met DBFMO. Vanwege de terugtredende overheid, waarbij steeds meer professionaliteit van de markt wordt gevraagd, is SE geïntroduceerd in de GWW-sector. SE ondersteunt bij het ontwikkelen van een systeem van probleem naar oplossing en helpt de opdrachtgever bij het beheerst loslaten van het ontwikkelproces. Dat geldt ook voor de overdracht van opdrachtnemer naar onderaannemers, leveranciers en ingenieursbureaus. Het vraagt om bewust inkoopbeleid bij het uitbesteden van werk, waarbij de volwassenheid van de betreffende partijen maatgevend is. Niet onbelangrijk voor een goede overdracht: wanneer in contracten om de toepassing van SE wordt gevraagd, is het vanzelfsprekend om SE ook toe te passen bij het voorbereiden en opstellen van het contract.

Share Button
Terug naar vorige pagina