Scenario’s beschrijven

SE vraagt om het specificeren van functies. Gebruik bijvoorbeeld scenario’s, use cases of Operational Concept Description (OCD) om het beoogde gebruik van een (dynamisch) systeem te duiden. Zeker bij het duiden van de proceskant van een systeem kan het helpen om één of meer scenario’s te beschrijven. Met een scenario bedoelen we een reeks opeenvolgende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een aanrijding met gewonden in een tunnel en de daarop volgende incidentafhandeling. Hierin hebben gebruikers, een operator en derde partijen (zoals hulpverleningsdiensten) interactie met het systeem. De scenarioanalyse helpt bij het definiëren van de benodigde functies, de afbakening van het systeem in de keten en het optimaliseren en toetsen van het ontwerp van voorzieningen binnen het systeem. Dit met het oog op de zelfredzaamheid van gebruikers, de ondersteuning van de hulpverlening en het voorkómen van escalatie. Een scenarioafhandeling (ook wel use cases genoemd) bepaalt hoe de functies samenhangen.

Plaats van OCD in de contractspecificatie
Een OCD kan helpen bij het communiceren over eisen, wensen en oplossingsruimte. Als er een OCD beschikbaar is binnen een project, zorg dan dat deze goed is gepositioneerd in de specificatie. Contractueel moeten over een OCD duidelijke afspraken worden gemaakt; wat verwacht de opdrachtgever van de opdrachtnemer en wat moet de opdrachtnemer uiteindelijk met het document doen.

Share Button
Terug naar vorige pagina