Het V&V-managementplan

Het V&V-managementplan legt de strategie van zowel het verificatie- als het validatieproces vast. Dit plan beschrijft de afspraken over de uitgangspunten, te gebruiken methoden (per projectfase), fasering en de afspraken aangaande de te hanteren V&V-status (bij het voldoen aan eisen) en V&V-rapportage. Zowel opdrachtgever als (onder)opdrachtnemer maken een eigen V&V-managementplan.

Share Button
Terug naar vorige pagina