Aandacht voor integraliteit met de system integrator

Binnen SE-trajecten helpt systeemintegratie bij het borgen van de integraliteit. Het bewust toekennen van de rol van system integrator zorgt voor iemand die over de hele systeemontwikkeling een vinger aan de pols houdt. Deze ‘integrator’ – bijvoorbeeld de integraal ontwerpleider of de systeemontwikkelaar – kent de risico’s en raakvlakken van het systeem. Bij voorkeur en waar mogelijk, zet eerst de opdrachtgever en vervolgens de opdrachtnemer deze persoon in. Of dit mogelijk is, hangt ook af van het system of interest van opdrachtnemer en opdrachtgever. Soms is een systeem voor de opdrachtgever bijvoorbeeld verdeeld over meerdere contracten, zodat de opdrachtnemer slechts verantwoordelijk is voor een systeemdeel. De system integrator heeft totaaloverzicht en een scherp beeld van de samenhang van de deelsystemen. De system integrator kent de werking en de moeilijkheden van het betreffende systeem en begrijpt bijvoorbeeld hoe de besturingssystemen samenwerken met de civiele onderdelen, hoe een kunstwerk in de weg past of een bovenleiding in een tunnel. Hij groeit mee met het systeem en ziet het vroegtijdig als zaken fout kunnen gaan. Hierbij ligt de nadruk op integraliteit. Het voorschrijven van een beslissingsbevoegd hulppersoon in contracten lijkt (contractueel) niet juridisch haalbaar. Dit zou er namelijk voor zorgen dat een medewerker aan opdrachtgeverszijde beslissingsbevoegd raakt in de organisatie van de opdrachtnemer. Het lijkt realistischer dat één persoon – in dienst van de opdrachtgever – na aanbesteding de rol van toetser van de integraliteit op zich neemt. In alle gevallen is het overdraagbaar maken en dus expliciet vastleggen van keuzes van belang.

Share Button
Terug naar vorige pagina