De Leidraden SE in GWW

Door de jaren heen verschenen er 3 leidraden over SE in de GWW-sector.

  • Leidraad versie 1 (april 2007) legde de basis voor een gemeenschappelijke taal in de GWW-sector en beschreef de SE-methodiek. Hiervoor bundelden Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland en NLingenieurs (destijds nog ONRI) de krachten. Zij zijn de eerste vier deelnemers van het 4-partijenoverleg.
  • Voor Leidraad versie 2 (november 2009) sloot de Vereniging van Waterbouwers aan. Deze versie beschreef de methodiek en ging in op de samenwerking tussen partijen.
  • Leidraad versie 3 (november 2013) bestaat uit drie delen, die elk een eigen (hoofd)doelgroep kennen. Deze versie weerspiegelt de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met het toepassen van SE. Ze schetst de huidige situatie van SE in de GWW-sector en de uitdagingen voor de toekomst (deel 1), de zaken die nodig zijn op organisatieniveau om SE in te voeren (deel 2) en wil een brug slaan tussen theorie en praktijk (deel 3).

 Deze Leidraden zijn niet bedoeld om naar te verwijzen in contracten en ook niet bindend bij contracten.

Share Button