Leidende principes bij SE-toepassing

Succesvol SE toepassen? De Leidende principes (van het 4P-overleg) , geven uitgangspunten bij succesvol samenwerken. 

De klantvraag centraal stellen. Niet de technische oplossing van het probleem, maar de behoeften van belanghebbende partijen gedurende de levenscyclus van het systeem (de belanghebbenden), staan centraal.
Ruimte bieden voor ontwerpvrijheid. Bij een probleemstelling hoort ook oplossingsruimte. Ontwerpvrijheid is gewenst om de creativiteit van marktpartijen sterker te kunnen benutten.
Denken in systemen (systeemdenken). Alle partijen in de sector benaderen projecten vanuit het gehele systeem. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met het complete systeem, als onderdeel van een groter systeem, de levensduur en alle betrokken partijen in de keten.
Transparantie realiseren. Toepassing van SE zorgt voor transparante besluitvorming, traceerbare informatie en aantoonbare werkprocessen tijdens de gehele levenscyclus van het systeem.
Vergroten van efficiëntie. Gebruik van de juiste methoden en technieken uit het SE-palet en slim hergebruik van technologie en kennis reduceren de (kans op) faalkosten tijdens de hele levenscyclus.
Waarde toevoegen. De focus ligt op de oplossing die voor de belanghebbenden de meeste waarde oplevert. Dit met aandacht voor de hele levenscyclus.
Informatie slim organiseren en ontsluiten. Het is belangrijk dat alle relevante informatie tijdens de levenscyclus van een systeem toegankelijk is voor de betrokken partijen. SE levert een belangrijke bijdrage aan het organiseren en vastleggen van informatie. Dit ontsluiten van informatie noemen we ook wel een BIM (Bouwwerk Informatie Model).
Aandacht voor houding en gedrag. Competenties op het vlak van houding en gedrag, ook wel ‘soft skills’ – zoals doorvragen, creatief kunnen denken en expliciet werken – zijn van belang bij medewerkers en binnen teams en organisaties. Deze competenties zijn, naast de uiteraard onmisbare technische skills, bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct.

Share Button