Wie heeft stageplek voor implementatie SE in MKB (Bouw)?

Gepubliceerd op 17 mei 2016

De Nederlandse bouwmarkt doorging de afgelopen decennia een verandering waarbij met name de grotere marktpartijen en opdrachtgevers de methodiek Systems Engineering (SE) omarmden. Het draagvlak voor de toepassing is bij grote organisaties verbreed doordat zij ervaren dat SE projecten beheersbaar maakt en faalkosten reduceert. Er ligt veel nadruk op integraal werken waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer opener met elkaar communiceren. Door deze ontwikkeling zijn ook nieuwe inzichten en uitdagingen ontstaan.

MKB aansluiten op SE
Een van de uitdagingen is de aansluiting van het MKB bij de ontwikkeling van SE. Vaak heeft het MKB onvoldoende capaciteit om te investeren in de ontwikkeling van SE binnen het eigen bedrijf. Dit terwijl de markt hier wel om vraagt. Het MKB binnen de bouwsector worstelt met de vraag ├│f en hoe ze SE moeten implementeren in hun organisatie. De veronderstelling hierbij is dat SE de faalkosten bij MKB-bedrijven naar beneden kan brengen en dat de marktkansen stijgen. De discussie over dit vraagstuk wordt nu voornamelijk gevoerd op basis van aannames en veronderstellingen. Er is dan ook behoefte aan onderbouwde gegevens om deze aanpak en besluitvoering op te baseren. Vandaar dat we op zoek zijn naar die SE in hun eigen bedrijf willen ontwikkelen en hiervoor een afstudeeropdracht kunnen faciliteren. Voor meer informatie: info@se-boost.nl

Share Button

Commententaren zijn gesloten.