Ambitie SE-Boost

Ambitie van de SE-Boost

Systems Engineering aanjagen

Door:

  • Positieve voorbeelden uit te lichten (mensen, projecten, organisaties en trajecten).
  • Concrete resultaten te tonen.
  • Leerpunten deelbaar te maken, door in te zetten op het uitwisselen van ervaringen door mensen.
  • Mogelijkheden te creëren om de kracht van SE te ervaren

 

Dit doen we:

  • Met aandacht voor kleine en grote organisaties en projecten
  • Gericht op álle betrokkenen (directie, projectmanagers en medewerkers die se toepassen)
  • Met aandacht voor competenties op het vlak van houding en gedrag
  • Door voorbeelden (cross-overs) uit andere sectoren te zoeken
Share Button