SE-Boost

De groeiende integraliteit van projecten vraagt om een benadering die projecten behapbaar maakt. Partijen in de GWW-sector werken daarom samen met  Systems Engineering (SE). De SE-Boost ontsluit kennis, verbindt mensen en initiatieven en creëert mogelijkheden om de kracht van SE te ervaren.

SE-Radar

Mensen, opleidingen, activiteiten en initiatieven op het vlak van SE. Zet ze op de radar!

Kennis

Bruikbare info, infographics en good practices gekoppeld aan een concrete projectbeschrijving

SE-implementatie

Integraal werken inbedden in de organisatie